<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Hoài Phong -- Admin
Untitled Document
Untitled Document

free hit counter

Chân Thành Cám Ơn Quý Cơ Quan Truyền Thông

1/ Muốn biết sự thật: “Sau bức màn nhung của sân khấu” ?????...
2/ Tại sao? báo chí Việt Nam trong nước dùng những từ ngữ để dánh bóng một số ca sĩ trẻ, với cái gọi là: "Ngôi sao ca sĩ."

Đạo diễn Hoài Phong sẽ lần lượt thưa trình gửi đến quý vị khán thính giả đề tài nêu trên trong những ngày gần nhất

 

 

 

Thí Sinh và Nhạc Phẩm

Video chương trình tâm tình nghệ sĩ do nữ nghệ sĩ Giáng Ngọc
Phỏng Vấn đạo diễn Hoài Phong do đài truyền hình SBTN thực hiện

Phần 1

Phần 2